Slovenian Pattern Recognition Society

Slovensko Društvo za Razpoznavanje Vzorcev (SDRV)

Committees / Odbori

Meet our leadership / Odbori društva

Events / Dogodki

Recent events organized by our society / Nedavni dogodki

About / Osnovno

Basic information on SPRS / Osnovne informacije o SDRV

Novice

Podelili smo SDRV nagrade v letu 2021. Čestitke dobitnikom. Več informacij je na voljo na spletni strani Nagrad.  

O društvu

Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (SDRV) je interdisciplinarna znanstveno-strokovna organizacija, ki spremlja, razvija in seznanja javnost o znanosti in tehnologiji na področju razpoznavanja vzorcev v Republiki Sloveniji ter sledi razvoju v drugih deželah. 

SDRV je bil ustanovljen leta 1992 s potrditvijo statuta SDRV in izvolitvijo prvega izvršnega odbora. Izvršni odbor predstavlja upravni organ SDRV in je sestavljen in izvoljenih članov društva. Odbor odloča o osnovnih aktivnostih društva, programu dela, vključevanju novih članov, organizira volitve, občne zbore ter skrbi za finančne vidike društva.

Glavni strokovni dogodek, ki ga vsako letno so-organizira društvo, je Elektrotehniška in računalniška konferenca (ERK), ki se tradicionalno odvija v drugi polovici septembra v Portorožu. SDRV v okviru konference ERK organizira več sekcij in skrbi za recenzije člankov s sekcije Razpoznavanje Vzorcev. SDRV se udejstvuje tudi pri organizaciji različnih vabljenih predavanj, mednardnih strokovnih delavnic in konferenc s področja razpoznavanja vzorcev, strojnega učnja in umetne inteligence.

Leta 1992, je SDRV postal član organizacije IAPR (International Association for Pattern Recognition). Slovenski predstavnik v IAPR je Prof. Aleš Leonardis, Ph.D.

V letu 2020 je SDRV pridobil status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti.