Društvo je v letu 2020 sprejelo pravilnik o nagradah SDRV in od leta 2021 podeljuje dvoje nagrad:

+ Plaketo odličnosti SDRV za odmevno doktorsko delo.
+ Plaketo odličnosti SDRV za odmevni znanstveni članek.

Pravilnik je objavljen med Dokumenti društva.

Nagrajenci

2021

  • Plaketo odličnosti SDRV za odmevno doktorsko delo je prejel: dr. Klemen Grm za doktorat z naslovom “Automated Face Recognition from Low-resolution Imagery”, ki je pripravil pod mentorstvom dr. Vitomir Štruca
  • Plaketo odličnosti SDRV za odmevni znanstveni članek je prejel dr. Alan Lukežič za prvo avtorstvo v članku: Lukezic, Alan; Vojir, Tomas; Cehovin Zajc, Luka; Matas, Jiri and Kristan, Matej: Discriminative Correlation Filter With Channel and Spatial Reliability, ki je bil objavljen najprej na konferenci CVPR in nato v razširjeni obliki reviji International Journal of Computer Vision (IJCV).

Razpisi

Razpis za nagrade SDRV iz leta 2022 [PDF].
Razpis za nagrade SDRV iz leta 2021 [PDF].